4 tips om mentaal welzijn bespreekbaar te maken op het werk

Mentaal welzijn bespreekbaar maken op de werkvloer is een belangrijke uitdaging voor veel werkgevers. Weet je als organisatie niet hoe je dit aanpakt? Vanbreda Risk & Benefits en BloomUp bundelen de krachten om jouw organisatie hierin bij te staan. We geven je graag vier concrete tips om mee aan de slag te gaan.

4 tips om mentaal welzijn bespreekbaar te maken op het werk

1. Maak er ruimte voor

Clovis Six, CEO van BloomUp: “Net zoals je dagelijkse bezigheden en taken bespreekt, maak je ook tijd voor een mentale check-up bij je teamleden. Plan als leidinggevende welzijnsgesprekken in met je medewerkers. Of integreer in teammeetings een moment waarop iedereen kan delen wat er goed loopt en waar ze mee worstelen.”

2. Geef het goede voorbeeld

Besef dat ook jij als leidinggevende of deel van het management je kwetsbaar mag opstellen. Het boezemt medewerkers vertrouwen in om zich open te stellen als ze merken dat hun teamleader dit ook doet. Evelyne Lauwers, General Manager Health Care bij Vanbreda: “Er is niets mis met een leidinggevende die zijn of haar mentale zorgen deelt met het team. Integendeel. Dat zorgt net voor herkenbaarheid en een grotere onderlinge verbondenheid.”

3. Bied tools aan voor mentale ondersteuning

Evelyne Lauwers: “Voeg meteen ook de daad bij het woord. Door alleen te vertellen dat mentaal welzijn bespreekbaar is binnen jouw organisatie, verander je structureel weinig. Toon dat je het serieus meent door actie te ondernemen. Bied bijvoorbeeld tools aan werknemers die nood hebben aan individuele ondersteuning. Een platform als BloomUp kan helpen om je medewerkers te ondersteunen.”

4. Communiceer er regelmatig over

Breng mentaal welzijn regelmatig onder de aandacht. Bijvoorbeeld op vaste momenten via het intranet of de interne nieuwsbrief. Clover Six: “Dit kan heel eenvoudig en laagdrempelig in de vorm van tips & tricks. Regelmatige herinneringen hebben op lange termijn meer impact dan een grote eenmalige actie.”