Aantal fietsongevallen stijgt opnieuw in 2019

Het aantal ongevallen met fietsers is in 2019 opnieuw gestegen. Van alle wegwerkongevallen die verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits noteerde, waren er in 2019 bijna 37% met fietsers. In 2015 was dat nog 22,1%. “Het is belangrijk dat bedrijven aan preventie blijven doen”, zegt expert arbeidsongevallen Axel De Lamper.

Aantal fietsongevallen stijgt opnieuw in 2019

Vanbreda Risk & Benefits voerde een analyse uit op zijn eigen portefeuille in arbeidswegongevallen. Deze omvat jaarlijks meer dan 2.000 aanvaarde wegwerkongevallen. Voor een volledige analyse van 2019 is het nog te vroeg, maar uit de analyse van de arbeidsongevallen tot en met het eerste kwartaal van 2019 blijkt een sterke stijging van het aantal fietsongevallen:

2015: 22,1%

2016: 23,68%

2017: 32,44%

2018: 31,17%

2019: 36,92%

Axel De Lamper, expert arbeidsongevallen bij Vanbreda Risk & Benefits: “We hebben geen aparte cijfers over het type fiets waarmee het ongeval gebeurde omdat dit niet wordt opgevraagd bij een schade-aangifte. Maar opvallend is wel dat we sinds 2017 de eerste meldingen van ongevallen met speed pedelecs zien. De opkomst van dit fenomeen speelt zeker mee bij de stijging van het aantal  fietsongevallen.”

Verschillende oorzaken

Vanbreda Risk & Benefits ziet verschillende oorzaken voor de nieuwe stijging van het aantal fietsongevallen. Axel De Lamper: “We merken dat elektrische fietsen meer en meer worden aangeboden in fietslease- en cafetariaplannen van werkgevers.  Speed pedelecs en elektrische fietsen zijn daardoor een echte hype aan het worden.  Als de snelheid omhoog gaat, neemt de kans op ernstige ongevallen echter toe. Ook een zekere mate van onervarenheid bij de ‘elektrische fietsers’ en het feit dat onze weginfrastructuur hier nog niet aan aangepast is, spelen een rol.”

Een andere oorzaak van deze stijging zijn volgens De Lamper de mobiliteitsproblemen waardoor mensen meer met de fiets gaan werken. “Meer fietsers betekent helaas ook meer ongevallen.”

Impact op verzekeringspremies

Vanbreda Risk & Benefits merkt dat bedrijven meer met preventie bezig zijn. Dat is  volgens Axel De Lamper ook belangrijk. “Bedrijven die een fietsleaseplan of cafetariaplan hebben waarbij fietsen worden aangeboden, zouden ook flankerende maatregelen moeten nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld opleidingsprogramma’s introduceren en sensibiliseringsacties doen rond het vermijden van ongevallen of het promoten van extra zichtbaarheid. Ook systematische technische controles van de fietsen van de medewerkers heeft een positieve invloed op het vermijden van ongevallen.”

Vandaag zijn er nog geen algemene premieverhogingen als gevolg van het stijgende aantal fietsongevallen. “Maar het valt niet uit te sluiten dat verzekeraars vroeg of laat de premies van de arbeidswegongevallenverzekeringen zullen aanpassen als de trend van de stijgende fietsongevallen zich verderzet”, besluit Axel De Lamper.

Axel De Lamper

Wij zijn er voor u.