Uw brutoloon reduceren in een crisisperiode? Let op de valkuilen bij arbeidsongeschiktheid.

In de huidige Coronacrisis zijn er heel wat ondernemers die hun bruto verloning reduceren in het kader van de overheidsmaatregelen. En in de plaats ervan kiezen voor fiscaal vriendelijke dividenden en liquidatiebonussen. Maar wat als u arbeidsongeschikt raakt en moet terugvallen op 80% van uw gereduceerd brutoloon?

Uw brutoloon reduceren in een crisisperiode? Let op de valkuilen bij arbeidsongeschiktheid.

Koen Ausloos gedelegeerd bestuurder bij Vanbreda Ausloos: “We merken de laatste maanden bij het fiscaal optimaliseren van de contracten een sterke stijging van het aantal klanten dat hun brutoloon reduceert in het kader van de huidige coronacrisis”.

“Gebruik maken van dividenden en liquidatiebonussen is dankzij de overheidsmaatregelen vandaag goedkoper geworden dan een klassieke verloning.  “Maar dit kan wel nefaste gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid” zegt Koen Ausloos.

Arbeidsongeschiktheid en de zaakvoerder

Als u een verzekering voor gewaarborgd inkomen onderschreven heeft, zal u bij een periode van arbeidsongeschiktheid een vervangingsinkomen kunnen krijgen dat tot 80% van uw bruto verloning mag bedragen. “Een eerste gevolg van het reduceren van uw verloning is dat u ook meteen uw vervangingsinkomen reduceert ingeval u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent te werken”. Voor een korte periode is dit niet onoverkomelijk maar wanneer er sprake is van langdurige afwezigheid zal dit ervoor zorgen dat u de gehele periode een veel lagere uitkering zal krijgen.

Arbeidsongeschiktheid en de vennootschap

Wanneer de zaakvoerder niet kan werken zal ook de impact op de vennootschap niet gering zijn. Een bijkomend gevolg zou dan kunnen zijn dat er bij langdurige arbeidsongeschiktheid een forse daling is in de omzet omdat er niet meer kan worden gefactureerd naar de opdrachtgevers.

Het risico op een faillissement vergroot in zo’n geval, een omzetverzekering kan hiervoor een reddingsboei zijn.

Omzetverzekering voor de vennootschap

Een omzetverzekering fungeert als een gewaarborgd inkomen* met als begunstigde de vennootschap. Op die manier kan de vennootschap bij een periode van arbeidsongeschiktheid overleven. Hierdoor kunnen de genomen engagementen zoals verloning, afbetalingen, huurgelden, .. verder uitbetaald worden.

In de omzetverzekering is men niet gebonden aan de fiscale limiet van 80% van de bruto verloning. Er kan tot 60% van de omzet (jaarlijkse facturatie aan uw opdrachtgevers) verzekerd worden. Deze verzekering is ook volledig fiscaal aftrekbaar.

Conclusie

Het brutoloon reduceren in crisisperiodes kan de vennootschap ontlasten maar men moet zich er ook van bewust zijn dat de gevolgen hiervan bij langdurige arbeidsongeschiktheid een serieuze impact kunnen hebben op het voortbestaan van de onderneming.

Een goede verzekering gewaarborgd inkomen voor de zaakvoerder is een eerste beschermende factor zodat u toch tot 80% van uw bruto verloning kan behouden.

Bijkomend zorgt de omzetverzekering ervoor dat de vennootschap zich aan zijn engagementen kan houden.

Wenst u meer informatie?

Wilt u graag de voorwaarden en premies van ons gewaarborgd inkomen en/of de omzetverzekering leren kennen? Contacteer ons op 03 217 06 06 of info@vanbreda-medius.be.

 

 

*vanaf 1500 EUR per jaar kan er een maandelijks vervangingsinkomen van 5000 EUR voor de vennootschap voorzien worden.

Jesse Mertens