Vijf cruciale verzekeringsadviezen voor IT-bedrijven

Als IT-onderneming ga je alsmaar complexere uitdagingen aan met al even complexe software en hardware. Daarnaast neemt de interconnectiviteit tussen jouw organisatie, jouw klanten en onder meer externe IT-consultants fors toe. Deze evolutie zorgt ervoor dat aansprakelijkheid meer dan ooit de achillespees vormt van IT-bedrijven. Expert Mario Vermaelen gaat in op 5 belangrijke verzekeringsadviezen voor IT-bedrijven.

Vijf cruciale verzekeringsadviezen voor IT-bedrijven

1. Zie een cyberverzekering niet als een zwaktebod

IT-bedrijven bevinden zich in een bijzondere situatie wanneer hun klanten slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Is een aanval te wijten aan een menselijke fout of is het een aanval waarbij niemand schuld treft? Bij IT-bedrijven bestaat bovendien ook principieel soms twijfel over het nut van een cyberverzekering. Ten onrechte, benadrukt Mario Vermaelen. “Cyber is voor IT-bedrijven een heel belangrijk risico om te verzekeren. Uit onze in-house cyberstudie blijkt dat 90% van de cyberinbreuken het gevolg is van een menselijke fout. Het openklikken van een verkeerde link kan al voldoende zijn om de deuren open te zetten voor cybercriminelen, ook bij een IT-bedrijf. Dek het risico dus zeker af. Zie het als de brandweer die een brandverzekering voor zijn kazerne afsluit, ook al geeft het onderdak aan een korps dat alles weet van brandveiligheid.”

2. Denk nu al na over de dekking van AI-prestaties

Een nieuwe dimensie, zeker voor IT-bedrijven, is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat als een klant een claim indient tegen een fout die ontstaan is vanuit een AI-toepassing? Dekt een verzekering dan ook die fout af? “Dat is een razend interessante discussie”, geeft Mario Vermaelen toe. “Wij zien een evolutie naar het afstappen van het ‘foutbegrip’. Het niet nakomen van contractuele verbintenissen kan bij dergelijke polissen al voldoende zijn om van een dekking te genieten, wat eerder aansluit bij het principe van een garantieverzekering. Het aanbod aan verzekeringen die dit type claims afdekken en de bijhorende voorwaarden zijn zich nog volop aan het ontwikkelen, maar het is zeker iets om als IT-bedrijf in de gaten te houden.”

3. Ken je klanten en contracten

Als IT-bedrijf is het belangrijk om goed in kaart te brengen wie je klanten zijn. IT-bedrijven met internationale klanten kijken aan tegen contracten waarin vaak hoge limieten moeten worden verzekerd. Mario Vermaelen wijst op het belang van de verzekerde kapitalen. “Neem bijvoorbeeld een IT-bedrijf dat productieprocessen automatiseert. Het is niet uitgesloten dat een klant zal vragen om een limiet in aansprakelijkheid van 5 tot 10 miljoen euro te verzekeren om zijn fabriek te automatiseren. Als IT-bedrijf moet je de inschatting maken of zo’n vraag eenmalig is en zo nodig de limiet systematisch verhogen.”

4. Laat polissen meegroeien

IT-bedrijven leggen wel vaker een snel groei- of overnameparcours af. In zo’n geval is het zaak om regelmatig te onderzoeken of de verzekeringscontracten afgestemd blijven op de nieuwe schaalgrootte. “Dat gaat onder meer over verzekeringen voor mobiliteit, aansprakelijkheid en employee benefits”, benadrukt Mario Vermaelen. “Het is goed om jaarlijks te evalueren welke grote nieuwe contracten een IT-bedrijf heeft afgesloten en wat de impact daarvan is op de verzekeringsportefeuille. Denk daarbij ook aan de dekkingen voor een groeiend aantal onderaannemers. Meer werk en meer freelance ondersteuning betekent dat je ook die extra mensen moet mee afdekken. Ook intellectuele eigendom, het onopzettelijk schenden van auteursrechten en het risico op verlies van gegevens zijn typische elementen die aandacht vragen voor een IT-bedrijf en al zeker als het een snelle groei doormaakt.”

5. Benut verzekeringen in de war for IT-talent

Met een goed uitgebalanceerd verzekeringspakket kan een IT-bedrijf zorgdragen voor zijn medewerkers en zich tegelijk aantrekkelijk opstellen op de arbeidsmarkt. Profielen zoals software engineers, IT-architecten of infrastructuurspecialisten zijn immers zeer gegeerd. Het belang van het verloningspakket en de extralegale voordelen zoals de groeps- en hospitalisatieverzekeringen is cruciaal. “De ‘duty of care’ is voor IT-bedrijven een belangrijke troef in de war for talent”, zegt Mario Vermaelen, Accountmanager bij Vanbreda Risk & Benefits. “Met een groepsverzekering, een arbeidsongevallenverzekering, een reisbijstandsverzekering of een polis gewaarborgd inkomen kan je die duty of care verder concretiseren. Je vult je klassieke verloningspakket als werkgever aan met polissen die je medewerkers ook privé ontzorgen.” Geen evidente opdracht; de verzekeringen die je voor je personeel moet of kan afsluiten, behelzen een complexe materie waarbij we je graag begeleiden.”