Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert de contractuele aansprakelijkheid tussen opdrachtgever en uitvoerder. Dit is niet te verwarren met de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bij die laatste gaat het om de extra-contractuele schade. Namelijk de schade die niet het voorwerp van het werk of de dienst zelf betreft. (bv: het omstoten van een vaas bij het betreden van het bedrijf)

Om te kunnen spreken van beroepsaansprakelijkheid moet er een oorzakelijk verband zijn tussen een intellectuele fout en de schade die deze fout tot gevolg heeft.

Enkele voorbeelden van cases waarbij beroepsaansprakelijkheid werd ingeroepen

  • Een advocaat die laattijdig beroep aantekent
  • Een IT-bedrijf dat een gebrekkig programma aanlevert
  • Een notaris die nalaat een akte door alle partijen te laten ondertekenen
  • Een dokter die een gebrekkige operatie uitvoert
  • Een architect die een fout begaat in een stabiliteitsberekening

Een polis beroepsaansprakelijkheid is vooral noodzakelijk in beroepen waarbij men adviezen verleent, producten ontwikkelt of diagnoses stelt. Denk maar aan advocaten, dokters, consultants, notarissen, makelaars,…

Wij zijn er voor u.