Met aanvullende pensioenen zoals IPT (individuele pensioentoezegging) en VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) kunnen zaakvoerders zoals u genieten van een volwaardig pensioen.

Pensioensparen is vandaag zeer belangrijk als u over een zorgeloze oude dag wilt beschikken.  IPT of VAPZ zijn beide vormen van pensioensparen voor zaakvoerders van vennootschappen.

IPT

De Individuele Pensioentoezegging is een flexibel en gepersonaliseerde vorm van pensioenopbouw waarbij u de hoogte van uw aanvullende pensioenopbouw bepaalt in functie van uw noden. U hoeft alleen rekening te houden met de fiscale 80%-regel*.

U bent als bedrijfsleider of bestuurder de rechtstreeks begunstigde. bij faillissement of verkoop blijven de reserves verworven in uw voordeel en de premie is bovendien aftrekbaar als bedrijfskost.

IPT biedt u ook de mogelijkheid om een inhaalbijdrage te leveren, dit houdt in dat u door eenmalige premies de reeds gepresteerde dienstjaren zonder IPT kan inhalen met een maximum van 10  jaar.

VAPZ

Alle zelfstandigen die minimaal de sociale zekerheidsbijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep kunnen een VAPZ afsluiten. Dit houdt in dat in de personenbelasting maximaal 8,17% van een begrensd beroepsinkomen mag afgetrokken worden met een jaarlijks vastgelegde maximumpremie.

De premies zijn aftrekbaar als sociale bijdragen en doordat deze eveneens het belastbaar beroepsinkomen verminderen geniet men ook van een belastingbesparing aan het marginaal tarief.

Doordat de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen vermindert, is een belastingsvoordeel van meer dan 60% niet ondenkbaar. De premies zijn niet ondeworpen aan een verzekeringstaks met als gevolg dat het rendement van deze polis hoger ligt dan bij IPT.

*80%-regel: Deze regel houdt in dat de som van al uw pensioenen-legaal en éxtralegaal- op jaarbasis niet groter mag zijn dan 80% van wat u daarvoor als normale brutojaarbezoldiging verdiende.

Wij zijn er voor u.