Een brand kan spontaan ontstaan, maar kan ook worden veroorzaakt door onoplettendheid, menselijk falen, technische mankementen en storingen. Brandverzekeringen beschermen uw bedrijf niet enkel tegen het risico van brand, maar vergoeden ook de materiële schade die het gevolg is van ontploffing of blikseminslag. Deze verzekering kan worden uitgebreid met andere risico’s zoals o.a. storm-, hagel, waterschade, …

Bescherm uw bedrijf tegen materiële schade

U kunt overschakelen van een klassieke brandpolis naar een all-riskformule. Een polis Alle Risico’s beschermt uw bedrijf tegen elke plotse of onvoorzienbare schade of verlies. Alles is verzekerd, behalve datgene wat letterlijk is uitgesloten, zoals o.a. oorlogs- of nucleaire risico’s.

Een groot voordeel van die formule is de omkering van de bewijslast. Bij een klassieke brandpolis moet u zelf bewijzen dat het schadegeval verzekerd is, bij een contract Alle Risico’s ligt de bewijslast bij de verzekeraar.

Beperk uw bedrijfsverliezen

Een brand in uw opslagplaats kan tot gevolg hebben dat  uw productieproces vertraagt of zelfs tijdelijk stil valt. De resulterende daling van uw omzet brengt extra bedrijfskosten met zich mee en tast uw winstmarge aan, wat de gezondheid van uw bedrijf in gevaar brengt.

De verzekering voor bedrijfsschade waarborgt gedurende een voorafbepaalde periode de verliezen van uw bedrijfsresultaat.

Ook uw bedrijfsuitrusting verdient specifieke aandacht

De grootste oorzaak van falende machines zijn menselijke fouten: tot 40% bij verbrandingsmotoren en tot 80% bij drukpersmachines. Die schade valt uiteraard niet onder de garantie van de fabrikant. Uw machinepark kan dus niet zonder een machinebreukverzekering.

Ook uw kranen en heftrucks kunt u via deze weg verzekeren. De polis kan in dat geval een bescherming tegen brand, ontploffing, grondverschuivingen, diefstal en ongevallen op de openbare weg bevatten.

Uw bedrijf draait op elektronische toestellen: het aantal telefoons, computers en printers is dikwijls niet meer te tellen. U kunt het zich niet veroorloven dat die apparatuur defect gaat. Met een Alle Risico’s Elektronica verzekering (ARE) bent u verzekerd voor alle schade, tenzij die expliciet uitgesloten is.

Wij zijn er voor u.