Met aanvullende pensioenen zoals VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) en POZ (pensioenovereenkomst zelfstandigen) kunnen éénmanszaken zoals u genieten van een volwaardig pensioen.

Pensioensparen is vandaag zeer belangrijk als u over een zorgeloze oude dag wilt beschikken. VAPZ of POZ zijn beide vormen van pensioensparen voor zelfstandigen zonder vennootschap.

VAPZ

Alle zelfstandigen die minimaal de sociale zekerheidsbijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep kunnen een VAPZ afsluiten. Dit houdt in dat in de personenbelasting maximaal 8,17% van een begrensd beroepsinkomen mag afgetrokken worden met een jaarlijks vastgelegde maximumpremie.

De premies zijn aftrekbaar als sociale bijdragen en doordat deze eveneens het belastbaar beroepsinkomen verminderen geniet men ook van een belastingbesparing aan het marginaal tarief.

Doordat de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen vermindert, is een belastingsvoordeel van meer dan 60% niet ondenkbaar. De premies zijn niet ondeworpen aan een verzekeringstaks met als gevolg dat het rendement van deze polis hoger ligt dan bij IPT.

POZ

De Pensioenovereenkomst Zelfstandigen is een nieuwe vorm van extra aanvullend pensioen voor eenmanszaken.

Door het invoeren van deze tweedepijler in pensioensopbouw, komt de regering sinds 2018 tegemoet aan de grote vraag van zelfstandigen naar meer mogelijkheden om op een fiscaal-vriendelijke manier in een aanvullend pensioen te voorzien.

De zelfstandige zonder vennootschap kan via de Pensioenovereenkomst Zelfstandigen meer investeren in zijn pensioenplan en een hoger fiscaal voordeel genieten. Het is een alternatieve vorm van IPT dewelke enkel is weggelegd voor zelfstandigen met vennootschap.

Wij zijn er voor u.